Medicinski fakultet Osijek SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
KATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU I MEDICINSKU INFORMATIKU
Početna stranica
 

Medicinska statistika i medicinska informatika na MFO

Akademski kalendar Predmeti Ispiti Nastavnici i suradnici
   

MEDICINSKA STATISTIKA I MEDICINSKA INFORMATIKA
AKADEMSKA GODINA 2016./2017.ODLUKA O NASTAVNOM KALENDARU ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.  ODLUKA O NASTAVNOM KALENDARU ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.


PREDMETI


SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI
STUDIJ MEDICINE
POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ
BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA
Uvod u medicinsku statistiku
(obvezni, II godina)
(7. 11. 2016. - 18. 11. 2016.)
Praktikum: Biostatistika (16/17)
(obvezni modul "Temelji znanstvenoistraživačkog rada")
(21.12.2016., 9. - 13.01.2017.)
Istraživanje i metodologija istraživanja
(obvezni, I godina)
(30. 1. 2017. - 3. 3. 2017.)
Osnove analize numeričkih podataka
(izborni, IV i V godina)
Praktikum: Klinička biostatistika
(obvezni izborni modul "Klinička medicina")
SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORISKE DIJAGNOSTIKE
Osnove analize kategoričkih podataka
(izborni, IV i V godina)
SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA
Medicinska informatika i statistika
(obvezni, I godina)
(15. 5. 2017. - 2. 6. 2017.)
Analiza povezanosti i preživljenja  
(izborni, IV i V godina)
Osnove istraživačkog rada
(obvezni, III godina)
(3. 10. 2016. - 21. 10. 2016.)
Obrada laboratorijskih podataka
(obvezni, III godina)
(6. 3. 2017. - 10. 3. 2017.)

ISPITI

Predmet
ISPITNI ROKOVI
Po završetku turnusa
Zimski
Ljetni
Jesenski
Uvod u medicinsku statistiku
(sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)
21. 11. 2016.
3. 2. 2017.
17. 2. 2017.
9. 6. 2017.
3. 7. 2017.
4. 9. 2017.
18. 9. 2017.
Osnove istraživačkog rada
(sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva u Osijeku)
24. 10. 2016.
3. 2. 2017.
17. 2. 2017.
9. 6. 2017.
3. 7. 2017.
4. 9. 2017.
18. 9. 2017.
Osnove istraživačkog rada
(sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva u Pregradi)
10. 12. 2016.
11. 2. 2017.
25. 2. 2017.
10. 6. 2017.
8. 7. 2017.
9. 9. 2017.
23. 9. 2017.
Osnove istraživačkog rada
(sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva u Puli)
8. 5. 2017.
-
-
26. 6. 2017.
10. 7. 2017.
11. 9. 2017.
25. 9. 2017.
Istraživanje i metodologija istraživanja
(sveučilišni diplomski studij sestrinstva u Osijeku)
11. 3. 2017.
3. 2. 2017.
17. 2. 2017.
9. 6. 2017.
3. 7. 2017.
4. 9. 2017.
18. 9. 2017.
Istraživanje i metodologija istraživanja
(sveučilišni diplomski studij sestrinstva u Slavonskom Brodu)
4. 2. 2017.
18. 2. 2017.
4. 3. 2017.
10. 6. 2017.
8. 7. 2017.
9. 9. 2017.
23. 9. 2017.
Istraživanje i metodologija istraživanja
(sveučilišni diplomski studij sestrinstva u Čakovcu)
8. 4. 2017.
-
-
12. 6. 2017.
1. 7. 2017.
2. 9. 2017.
16. 9. 2017.
Medicinska informatika i statistika
(sveučilišni preddiplomski studij biomedicinsko laboratorijskih tehnologija)
5. 6. 2017.
3. 2. 2017.
17. 2. 2017.
19. 6. 2017.
3. 7. 2017.
4. 9. 2017.
18. 9. 2017.
Obrada laboratorijskih podataka
(sveučilišni preddiplomski studij biomedicinsko laboratorijskih tehnologija)
20. 3. 2017.
3. 2. 2017.
17. 2. 2017.
9. 6. 2017.
3. 7. 2017.
4. 9. 2017.
18. 9. 2017.
Praktikum: Biostatistika
(poslijediplomski doktorski studij "Biomedicina i zdravstvo")
Termini provjere znanja su individualni, prema dogovoru s pristupnicima.
Praktikum: Klinička biostatistika
(poslijediplomski doktorski studij "Biomedicina i zdravstvo")
Termini provjere znanja su individualni, prema dogovoru s pristupnicima.

Vrijeme i mjesto održavanja ispita bit će objavljeno na oglasnoj ploči fakulteta najkasnije dan prije ispita.  

NASTAVNICI I SURADNICI

izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac
vesna.ilakovac@mefos.hr
Telefon:(031)512-880
KONZULTACIJE: SRIJEDA, 13:00 - 15:00

doc. dr. sc. Dario Galić
dario.galic@mefos.hr
Telefon:(031)512-815

dr. sc. Krešimir Šolić, viši asistent
kresimir.solic@mefos.hr
Telefon:(031)512-809
KONZULTACIJE: SRIJEDA, 08:00 - 10:00

Kristina Kralik, prof., predavač
kristina.kralik@mefos.hr
Telefon:(031)512-880
KONZULTACIJE: PONEDJELJAK, 09:00 - 11:00


Created and maintained by: Vanna