Medicinski fakultet Osijek SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
KATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU I MEDICINSKU INFORMATIKU
Početna stranica » Poslijediplomski studij - BIOSTATISTIKA
 

Biostatistika

Opis predmeta Nastavni materijali Dopunski materijali
 

Praktikum: BIOSTATISTIKAOpis predmeta

(P6+S0+V24)
ECTS: 5

Praktikum iz biostatistike u sklopu je obveznog modula "Temelji znanstvenoistraživačkog rada".
Sadržaj nastave obuhvaća sljedeće teme:
Pregled temeljnih statističkih koncepata (vjerojatnost, distribucija, test značajnosti). Analiza kontinuiranih mjerenja. Grupne usporedbe (jedna, dvije, tri i više nezavisnih grupa). Regresija, korelacija. Određivanje veličine uzorka. Kategorički podaci. Uporaba programske podrške za analizu podataka. Definicija varijabli i unošenje podataka. Grafički prikaz. Statističke analize uz pomoć računala.

Nakon završene nastave, doktorski kandidat će produbiti znanje iz temeljnih koncepata statističke obrade i analize podataka mjerenja u biomedicini. Poznavanje korištenja programske podrške za analizu podataka omogućit će doktorskom kandidatu da, uz pomoć računala, samostalno izvodi temeljne statističke analize za potrebe doktorskog rada i znanstvenih publikacija. Pored toga, doktorski kandidat bit će osposobljen za aktivno praćenje nastave u naprednom praktikumu Klinička statistika. 

Upute za pripremu i polaganje ispita

Prije pristupanja ispitu, pristupnici su dužni izraditi seminarski rad i riješiti zadatke dobivene nakon predavanja i vježbi te ih dati na uvid voditelju predmeta najkasnije tjedan dana prije dogovorenog termina ispita.
Materijale za ispit (seminarski rad i rješenja zadataka) potrebno je poslati voditelju predmeta isključivo u elektroničkom obliku na adresu vesna.ilakovac@mefos.hr. U predmet (subject) poruke treba upisati "PDBS-OS-materijali za ispit". Jedan tiskani primjerak materijala pristupnici trebaju donijeti na ispit.

Ispitu mogu pristupiti samo oni pristupnici koji su na vrijeme predali seminarski rad i rješenja zadataka dobivenih nakon predavanja i vježbi.  

Detalji o pripremi i polaganju ispita nalaze se u uputama.
TERMIN POLAGANJA ISPITA utvrđuje se individualno prema dogovoru s voditeljem predmeta.

Teme ispitnog seminara

Pristupnici odabiru temu seminarskog rada s popisa i prijavljuju odabranu temu voditelju predmeta isključivo putem elektroničke pošte na adresu voditelja predmeta vesna.ilakovac@mefos.hr. U predmet (subject) poruke treba upisati "PDBS-OS-prijava teme".

Teme se dodjeljuju po redoslijedu prijavljivanja. Istu temu/metodu može odabrati najviše 3 pristupnika, stoga je poželjno da pristupnici pri prijavi teme navedu alternativne teme koje će im biti dodijeljene u slučaju da je njihova prvoizabrana tema već dodijeljena.

Pristupnici su dužni prijaviti temu ispitnog seminara najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon završene nastave.
Pristupnici koji ne prijave temu ispitnog seminara u rečenom roku istu neće moći prijaviti prije početka sljedeće akademske godine).  

Nastavni materijali

PREDAVANJA

P1 - Uvodna razmatranja (pdf)
P2 - Empirijska razdioba, opis (pdf)
P3 - Vjerojatnost i pravila (pdf)
P4 - Teorijske razdiobe (pdf)
P5 - Utorak i populacija, intervalna procjena parametara (pdf)
P6 - Statistički testovi (pdf)
 
VJEŽBE
 1. Vrste podataka i mjerne ljestvice. Priprema podataka za obradu računalom. Opisivanje podataka (pdf).
 2. Analiza kategoričkih podataka (pdf).
 3. Testiranje razlika među uzorcima (pdf).
 4. Korelacija i regresija (pdf). Zadatci (pdf).
TABLICE
Standardna normalna razdioba
Hi-kvadrat razdioba

OSTALO
KAKO IZVIJESTITI P VRIJEDNOST

Dopunski materijali

  How to upset the statistical referee
  [Kako uzrujati statističkog recenzenta]
  Zanimljiv tekst prof. Martina Blanda o tome kako NE TREBA izvještavati rezultate statističke analize.

  Twenty Statistical Errors Even YOU Can Find in Biomedical Research Articles
  [20 statističkih pogrešaka koje čak i VI možete pronaći u biomedicinskim istraživačkim člancima]
  Izvrstan tekst prof. Toma Langa čiji naslov govori sam za sebe.
Created and maintained by: Vanna