Medicinski fakultet Osijek SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
KATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU I MEDICINSKU INFORMATIKU
Početna stranica » Studij medicinsko laboratorijske dijagnostike - Medicinska informatika i statistika
 

Medicinska informatika i statistika

Opis predmeta Ocjenjivanje Nastavni materijali Seminar Dopunski materijali Ispitni rokovi
 

Medicinska informatika i statistika


Opis predmeta

(P25+S15+V25)
ECTS: 5

Medicinska informatika i statistika obvezni je predmet prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija medicinsko laboratorijske dijagnostike.
Sadržaj nastave obuhvaća medicinsku informatiku (P5+S5+V10) i medicinsku statistiku (P20+S10+V15).
Područje medicinske informatike obuhvaća sljedeće teme:
Uvod u medicinsku informatiku, temeljni pojmovi. Osnovno o elektroničkom računalu. Struktura i organizacija podataka. Biometrija. Podatci o bolesniku. Medicinsko odlučivanje. Informacijski sustavi u zdravstvu. Zdravstvena telematika i telemedicina. Zaštita podataka u medicini i zdravstvu. Normizacija u medicinskoj informatici.
Područje medicinske statistike obuhvaća sljedeće teme:
Vrste podataka. Empirijske razdiobe. Vjerojatnost, osnovna pravila računa vjerojatnosti, teorijske razdiobe. Uzorak i populacija. Procjena parametara populacije. Statistički testovi. Analiza tablica kontingencije. Testiranje razlika numeričkih podataka. Povezanost podataka.

Obvezno nastavno štivo:
Kern J, Petrovečki M, urednici. Medicinska informatika. Zagreb: Medicinska Naklada; 2009.
Ivanković D. i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1988.
 
Dopunsko štivo:
van Bemmel JH, Musen MA (eds). Handbook of Medical Informatics. Heidelberg: Springer-Verlag, 1997.
Coiera E. Guide to health informatics. 2. izd. London: Arnold; 2003.
Shortliffe E, Cimino JJ, urednici. Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine. New York: Springer; 2006.
Petz B. Osnovne statističke metode za nematematičare. Naklada Slap. 1997.
Basic & Clinical Biostatistics. Urednici: Dawson B. i Trapp RG. Lange Medical Books/Mc Grow –Hill, 2001.
Armitage P, Perry G. Statistical methods in medical research. Blackwell Science. 2000.  

 

Način ocjenjivanja

Način ocjenjivanja

Nastavni materijali 

PREDAVANJA - statistika
 1. Vrste podataka. Empirijske razdiobe. ( pdf-boja , pdf-c/b )
 2. Vjerojatnost, osnovna pravila. ( pdf-boja , pdf-c/b ) Teorijske razdiobe. ( pdf-boja , pdf-c/b )
 3. Uzorak i populacija. Procjena parametara populacije. ( pdf-boja , pdf-c/b )
 4. Statistički testovi. ( pdf-boja , pdf-c/b ) Analiza tablica kontingencije. ( pdf-boja , pdf-c/b )
 5. Testiranje razlika numeričkih podataka. ( pdf-boja , pdf-c/b ) Povezanost podataka. ( pdf-boja , pdf-c/b )
VJEŽBE - statistika
 1. Vrste podataka.Empirijske razdiobe. ( pdf-boja , pdf-c/b )
 2. Vjerojatnost, osnovna pravila. Teorijske razdiobe. ( pdf-boja , pdf-c/b )  
 3. Uzorak i populacija. Procjena parametara populacije. ( pdf-boja , pdf-c/b )
 4. Analiza tablica kontingencije. ( pdf-boja , pdf-c/b )
 5. Testiranje razlika numeričkih podataka. Povezanost podataka. ( pdf-boja , pdf-c/b )
TABLICE
Standardna normalna razdioba
Hi-kvadrat razdioba
PREDAVANJA - informatika
 1. Uvod u medicinsku informatiku, osnovni pojmovi i definicije. ( pdf )
 2. Podatci o bolesniku. ( pdf )
 3. Struktura i organizacija zdravstvenih podataka. ( pdf )
 4. Informacijski sustavi u zdravstvu. ( pdf )
  Popis tema s poglavljima iz udžbenika

SEMINAR - informatika

Upute za izradu seminara

Dopunski materijali

  Upute za citiranje literature
  Upute za citiranje literature prema Vancouverskom sustavu, a u skladu s jedinstvenim preporukama Međunarodnog udruženja urednika medicinskih časopisa (International Committee of Medical Journal Editors - ICMJE).

  How to upset the statistical referee
  [Kako uzrujati statističkog recenzenta]
  Zanimljiv tekst prof. Martina Blanda o tome kako NE TREBA izvještavati rezultate statističke analize.

  Twenty Statistical Errors Even YOU Can Find in Biomedical Research Articles
  [20 statističkih pogrešaka koje čak i VI možete pronaći u biomedicinskim istraživačkim člancima]
  Izvrstan tekst prof. Toma Langa čiji naslov govori sam za sebe.

  Preporuka Ministara Vijeća Europe br. R (97) 5 o zaštiti medicinskih podataka

  Hrvatski prijevod IMIA-inog etičkog kodeksa za medicinske/zdravstvene informatičare

  Načela i smjernice zaštite osobnih podataka (dokument koji je izradila Radna grupa za zaštitu podataka)  

Ispitni rokovi

Predmet
Po završetku turnusa
Redoviti rokovi
Zimski
Ljetni
Jesenski
Medicinska informatika i statistika
05.06.2017
3. 2. 2017.
17. 2. 2017.
19.06.2017.
03.07.2017.
04.09.2017.
18.09.2017.
Created and maintained by: Vanna