Medicinski fakultet Osijek SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
KATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU I MEDICINSKU INFORMATIKU
Početna stranica
 

Medicinska statistika i medicinska informatika na MFO

Predmeti Nastavnici i suradnici
   

MEDICINSKA STATISTIKA I MEDICINSKA INFORMATIKA
PREDMETI


SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI
STUDIJ MEDICINE
POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ
BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORISKE DIJAGNOSTIKE
Uvod u medicinsku statistiku
(obvezni, II godina)
Praktikum: Biostatistika Praktikum: Biostatistika
(obvezni modul "Temelji znanstvenoistraživačkog rada")
Matematika i statistika
(obvezni, I godina)
Uvod u medicinsku informatiku
(obvezni, II godina)
Praktikum: Klinička biostatistika
(obvezni izborni modul "Klinička medicina")
Obrada laboratorijskih podataka
(obvezni, III godina)
Osnove analize numeričkih podataka
(izborni, IV i V godina)
Osnove analize kategoričkih podataka
(izborni, IV i V godina)
Analiza povezanosti i preživljenja  
(izborni, IV i V godina)

Nastavni materijali nalaze se u sustavu za e-učenje Merlin.  

NASTAVNICI I SURADNICI

izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac
vesna.ilakovac@mefos.hr
Telefon:(031)512-880
KONZULTACIJE: SRIJEDA, 13:00 - 15:00

doc. dr. sc. Krešimir Šolić
kresimir.solic@mefos.hr
Telefon:(031)512-809
KONZULTACIJE: ČETVRTAK, 11:00 - 13:00

Kristina Kralik, prof., predavač
kristina.kralik@mefos.hr
Telefon:(031)512-880
KONZULTACIJE: PONEDJELJAK, 09:00 - 11:00

doc. dr. sc. Mirko Pešić
mirko.pesic@mefos.hr
KONZULTACIJE: UTORAK, 13:00 - 15:00


Created and maintained by: Vanna