Medicinski fakultet Osijek SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
KATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU I MEDICINSKU INFORMATIKU
Početna stranica
 

Medicinska statistika i medicinska informatika na MFO

Predmeti Ispiti Nastavnici i suradnici
 

MEDICINSKA STATISTIKA I MEDICINSKA INFORMATIKA
AKADEMSKA GODINA 2015./2016.


VAŽNO !!!!
Prema odluci Senata Sveučilišta, termini jesenskog ispitnog roka su promijenjeni (vidjeti dolje).


PREDMETI


SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI
STUDIJ MEDICINE
POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ
BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA
Uvod u medicinsku statistiku
(obvezni, II godina)
(09.11.2015. - 20.11.2015.)
Praktikum: Biostatistika
(obvezni modul "Temelji znanstvenoistraživačkog rada")
Istraživanje i metodologija istraživanja
(obvezni, I godina)
(01.02.2016. - 04.03.2016.)
Osnove analize numeričkih podataka
(izborni, IV i V godina)
(24.10.-25.11.2015., subote)
Praktikum: Klinička biostatistika
(obvezni izborni modul "Klinička medicina")
SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORISKE DIJAGNOSTIKE
Osnove analize kategoričkih podataka
(izborni, IV i V godina)
(12.03.-16.04.2016., subote)
SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA
Medicinska informatika i statistika
(obvezni, I godina)
(09. - 27.05.2016.)
Analiza povezanosti i preživljenja  
(izborni, IV i V godina)
(09.01.-06.02.2016., subote)
Osnove istraživačkog rada
(obvezni, III godina)
(05.10.2015. - 23.10.2015.)
Obrada laboratorijskih podataka
(obvezni, III godina)
(29.02-05.03.2016.)

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA
(DISLOCIRANI STUDIJ NOVA GRADIŠKA)
Informatika u zdravstvu i zdravstvenoj njezi
(obvezni, I godina)
TERMIN ISPITA (po završetku turnusa): 06.07.2016.

ISPITI

Predmet
ISPITNI ROKOVI
Po završetku turnusa
Zimski
Ljetni
Jesenski
Uvod u medicinsku statistiku
(sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)
23.11.2015.
05.02.2016.
19.02.2016.
10.06.2016.
01.07.2016.
09.09.2016. 02.09.2016.
23.09.2016. 16.09.2016.
Osnove istraživačkog rada
(stručni preddiplomski studij sestrinstva)
26.10.2015.
05.02.2016.
19.02.2016.
10.06.2016.
01.07.2016.
09.09.2016. 02.09.2016.
23.09.2016. 16.09.2016.
Istraživanje i metodologija istraživanja
(sveučilišni diplomski studij sestrinstva)
19.03.2016.
-
10.06.2016.
01.07.2016.
09.09.2016. 02.09.2016.
23.09.2016. 16.09.2016.
Medicinska informatika i statistika
(sveučilišni preddiplomski studij biomedicinsko laboratorijskih tehnologija)
30.05.2016.
-
17.06.2016.
01.07.2016.
09.09.2016. 02.09.2016.
23.09.2016. 16.09.2016.
Obrada laboratorijskih podataka
(sveučilišni preddiplomski studij biomedicinsko laboratorijskih tehnologija)
14.03.2016.
-
10.06.2016.
01.07.2016.
09.09.2016. 02.09.2016.
23.09.2016. 16.09.2016.
Praktikum: Biostatistika
(poslijediplomski doktorski studij "Biomedicina i zdravstvo")
Termini provjere znanja su individualni, prema dogovoru s pristupnicima.
Praktikum: Klinička biostatistika
(poslijediplomski doktorski studij "Biomedicina i zdravstvo")
Termini provjere znanja su individualni, prema dogovoru s pristupnicima.

Vrijeme i mjesto održavanja ispita bit će objavljeno na oglasnoj ploči fakulteta najkasnije dan prije ispita.  

NASTAVNICI I SURADNICI

izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac
vesna.ilakovac@mefos.hr
Telefon:(031)512-880

doc. dr. sc. Dario Galić
dario.galic@mefos.hr
Telefon:(031)512-815

dr. sc. Krešimir Šolić, viši asistent
kresimir.solic@mefos.hr
Telefon:(031)512-809

Kristina Kralik, prof., predavač
kristina.kralik@mefos.hr
Telefon:(031)512-880


Created and maintained by: Vanna