Medicinski fakultet Osijek SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
KATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU I MEDICINSKU INFORMATIKU
Početna stranica » Studij sestrinstva - Osnove istraživačkog rada - STATISTIKA U ISTRAŽIVANJU
 

Osnove istraživačkog rada - STATISTIKA U ISTRAŽIVANJU

Opis predmeta Ocjenjivanje Nastavni materijali Dopunski materijali Ispitni rokovi
 

Osnove istraživačkog rada - STATISTIKA U ISTRAŽIVANJU


Opis predmeta

(P30+S30)
ECTS: 4

Osnove istraživačkog rada obvezni je predmet treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija sestrinstva.
Sadržaj nastave obuhvaća istraživačku metodologiju (P10+S10) i statistiku u istraživanju (P20+S20).
Područje statistike u istraživanju obuhvaća sljedeće teme:
Vrste podataka. Empirijske razdiobe. Vjerojatnost, osnovna pravila računa vjerojatnosti, teorijske razdiobe. Uzorak i populacija. Procjena parametara populacije. Statistički testovi. Analiza tablica kontingencije. Testiranje razlika numeričkih podataka. Povezanost podataka.

Obvezno nastavno štivo:
Ivanković D. i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1988.
 
Dopunsko štivo:
Petz B. Osnovne statističke metode za nematematičare. Naklada Slap. 1997.
Daniel W.W. Biostatistics: a foundation for analysis in the health sciences. John Wiley & Sons, Inc. 1999.
Armitage P, Perry G. Statistical methods in medical research. Blackwell Science. 2000.

Ocjenjivanje

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Nastavni materijali 

PREDAVANJA
 1. Vrste podataka. Empirijske razdiobe. ( pojedinačno , 6 po stranici )
 2. Vjerojatnost, osnovna pravila. Teorijske razdiobe. ( pojedinačno , 6 po stranici )
 3. Uzorak i populacija. Procjena parametara populacije. ( pojedinačno , 6 po stranici )
 4. Statistički testovi. Analiza tablica kontingencije. ( pojedinačno , 6 po stranici )
 5. Testiranje razlika numeričkih podataka. Povezanost podataka. ( pojedinačno , 6 po stranici )

SEMINARI (sa zadatcima)
 1. Vrste podataka. Empirijske razdiobe. ( pojedinačno )
 2. Vjerojatnost, osnovna pravila. Teorijske razdiobe. ( pojedinačno )
 3. Uzorak i populacija. Procjena parametara populacije. ( pojedinačno )
 4. Analiza tablica kontingencije. ( pojedinačno )
 5. Testiranje razlika numeričkih podataka. Analiza povezanosti. ( pojedinačno )


TABLICE
Standardna normalna razdioba
Hi-kvadrat razdioba  

Dopunski materijali

  How to upset the statistical referee
  [Kako uzrujati statističkog recenzenta]
  Zanimljiv tekst prof. Martina Blanda o tome kako NE TREBA izvještavati rezultate statističke analize.

  Twenty Statistical Errors Even YOU Can Find in Biomedical Research Articles
  [20 statističkih pogrešaka koje čak i VI možete pronaći u biomedicinskim istraživačkim člancima]
  Izvrstan tekst prof. Toma Langa čiji naslov govori sam za sebe.
 

Ispitni rokovi

Predmet
ISPITNI ROKOVI
Po završetku turnusa
Zimski
Ljetni
Jesenski
Osnove istraživačkog rada
(sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva u Osijeku)
24. 10. 2016.
3. 2. 2017.
17. 2. 2017.
12. 6. 2017.
3. 7. 2017.
4. 9. 2017.
18. 9. 2017.

Vrijeme i mjesto održavanja ispita bit će objavljeno na oglasnoj ploči fakulteta najkasnije dan prije ispita.
Created and maintained by: Vanna