Medicinski fakultet Osijek SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
KATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU I MEDICINSKU INFORMATIKU
Početna stranica » Diplomski studij - UVOD U MEDICINSKU STATISTIKU
 

Statistika

Opis predmeta Izvedbeni plan Raspored Nastavni materijali Ispitni rokovi

UVOD U MEDICINSKU STATISTIKU

Opis predmeta

(P10+S5+V15)
ECTS: 2

Uvod u medicinsku statistiku obvezni je predmet druge godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine.
Sadržaj nastave obuhvaća sljedeće teme:
Vrste podataka i ljestvice mjerenja. Empirijske razdiobe. Opisivanje razdiobe podataka. Vjerojatnost. Osnovna pravila računa vjerojatnosti. Slučajna varijabla. Teorijske razdiobe. Uzorak i populacija. Procjena parametara populacije.

Obvezno nastavno štivo:
Ivanković i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1988.
 
Dopunsko štivo:
Petz B. Osnovne statističke metode za nematematičare. (Naklada Slap)
Altman DG. Practical Statistics For Medical Research. (Chapman&Hall/CRC)
Bland M. An Introduction To Medical Statistics. (Oxford University Press)
Armitage P, Perry G. Statistical Methods In Medical Research. (Blackwell Science)  

Izvedbeni plan 

Izvedbeni plan
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Raspored sati i popis studenata  

Raspored sati
Popis studenata po seminarskim i vježbovnim skupinama

Nastavni materijali

PREDAVANJA
 1. Vrste podataka. Empirijske razdiobe. ( pojedinačno, 6 po stranici )
 2. Opisivanje razdiobe podataka. ( pojedinačno, 6 po stranici )
 3. Vjerojatnost. Osnovna pravila računa vjerojatnosti. ( pojedinačno, 6 po stranici )
 4. Slučajna varijabla, teorijske razdiobe. ( pojedinačno, 6 po stranici )
 5.  
VJEŽBE
 1. Vrste podataka. Priprema podataka za obradu računalom. (pdf)
 2. Opisivanje i prikaz empirijske razdiobe podataka. (pdf)
 3. Pravila računa vjerojatnosti. (pdf)
 4. Primjena teorijskih razdioba vjerojatnosti. (pdf)
 5. Procjena parametara populacije. (pdf)  
TABLICE
Standardna (jedinična) normalna razdioba

DOPUNSKI MATERIJALI
  How to upset the statistical referee
  [Kako uzrujati statističkog recenzenta]
  Zanimljiv tekst prof. Martina Blanda o tome kako NE TREBA izvještavati rezultate statističke analize.

  Twenty Statistical Errors Even YOU Can Find in Biomedical Research Articles
  [20 statističkih pogrešaka koje čak i VI možete pronaći u biomedicinskim istraživačkim člancima]
  Izvrstan tekst prof. Toma Langa čiji naslov govori sam za sebe.

Ispitni rokovi

Predmet
Po završetku turnusa
Redoviti rokovi
Zimski
Ljetni
Jesenski
Uvod u medicinsku statistiku
21. 11. 2016.
3. 2. 2017.
17. 2. 2017.
12. 6. 2017.
3. 7. 2017.
4. 9. 2017.
18. 9. 2017.
Created and maintained by: Vanna