Medicinski fakultet Osijek SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
KATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU I MEDICINSKU INFORMATIKU
Početna stranica » Diplomski studij sestrinstva - Istraživanje i metodologija istraživanja - STATISTIKA U ISTRAŽIVANJU
 

Istraživanje i metodologija istraživanja - STATISTIKA U ISTRAŽIVANJU

Opis predmeta Izvedbeni plan Nastavni materijali Ispitni seminar i način ocjenjivanja Dopunski materijali Ispitni rokovi
 

Istraživanje i metodologija istraživanja - STATISTIKA U ISTRAŽIVANJU


Opis predmeta

(P50+S60+V20)
ECTS: 10.0

Istraživanje i metodologija istraživanja obvezni je predmet prve godine sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva.
Sadržaj nastave obuhvaća istraživačku metodologiju (P20+S22) i statistiku u istraživanju (P30+S38+V20).
Područje statistike u istraživanju obuhvaća sljedeće teme:
Vrste podataka. Empirijske razdiobe. Vjerojatnost, osnovna pravila računa vjerojatnosti, teorijske razdiobe. Uzorak i populacija. Procjena parametara populacije. Statistički testovi. Analiza tablica kontingencije. Testiranje razlika numeričkih podataka. Povezanost podataka.

Obvezno nastavno štivo:
Ivanković D. i sur. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1988.
Marušić M. I sur. Uvod u znanstveni rad u medicini. 4. izd. Udžbenik. Zagreb: Medicinska naklada; 2008.
 
Dopunsko štivo:
Petz B. Osnovne statističke metode za nematematičare. Naklada Slap. 1997.
Daniel W.W. Biostatistics: a foundation for analysis in the health sciences. John Wiley & Sons, Inc. 1999.
Armitage P, Perry G. Statistical methods in medical research. Blackwell Science. 2000.
Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-based practice in nursing&healthcare. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2005.
Polit DF, Tatano Beck C. Nursing research. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2008.


Izvedbeni plan

Izvedbeni plan

Nastavni materijali 

PREDAVANJA
 1. Uvod u medicinsku statistiku, temeljni pojmovi. Vrste podataka i mjerne ljestvice. ( pdf-boja , pdf-c/b )
 2. Empirijske razdiobe, opis empirijske razdiobe. ( pdf-boja , pdf-c/b )
 3. Vjerojatnost, osnovna pravila računa vjerojatnosti. ( pdf-boja , pdf-c/b )
 4. Teorijske razdiobe. ( pdf-boja , pdf-c/b )
 5. Uzorak i populacija; procjena parametara populacije ( pdf-boja , pdf-c/b )
 6. Statistički testovi. ( pdf-boja , pdf-c/b )
 7. Analiza tablica kontingencije ( pdf-boja , pdf-c/b )
 8. Testiranje razlika numeričkih podataka. ( pdf-boja , pdf-c/b )
 9. Povezanost podataka. ( pdf-boja , pdf-c/b )
 
ZADATCI ZA VJEŽBU
Vrste podataka, empirijske razdiobe
Vjerojatnost, razdiobe vjerojatnosti

TABLICE
Standardna normalna razdioba
Hi-kvadrat razdioba

ISPITNI SEMINAR I NAČIN OCJENJIVANJA

Za vrijeme trajanja nastave studenti pripremaju i izrađuju ispitni seminar. Ispitni seminar izrađuje se u obliku rukopisa članka i usmene prezentacije u kojima se prikazuju rezultati istraživanja koje se provodi u sklopu nastave. Istraživanje se provodi u skupinama, pri čemu svaka skupina predlaže, planira i provodi vlastito istraživanje.

Prijedlog teme istraživanja predaje se na obrascu za prijavu teme tijekom prvog tjedna nastave. Nakon rasprave o predloženim temama, svaka skupina izrađuje plan istraživanja koji se predaje na posebnom obrascu plana istraživanja.

Temeljem plana istraživanja svaka skupina dužna je napisati obrazloženje istraživanja kao dio dokumentacije zahtjeva za odobrenjem istraživanja koji se upućuje Etičkom povjerenstvu za istraživanja Medicinskog fakulteta Osijek.
Obrazac obrazloženja istraživanja za Etičko povjerenstvo u kojem su navedeni svi dijelovi koje obrazloženje mora sadržavati možete preuzeti ovdje.
Sve skupine trebaju pribaviti i dopuštenje za provođenje istraživanja organizacijske jedinice ustanove u kojoj se planira provoditi istraživanje.

Nakon provođenja istraživanja i analize prikupljenih podataka, svaka skupina izrađuje nacrt članka na priloženom obrascu nacrta članka

Završna inačica rukopisa ispitnog članka izrađuje se prema uputama za izradu i oblikovanje rukopisa ispitnog članka. Rukopis u pdf formatu šalje se voditelju predmeta na adresu vilakov@mefos.hr najkasnije dan prije zakazanog pismenog ispita.

Način ocjenjivanja i struktura ocjene  

Dopunski materijali


  Upute za citiranje literature
  Upute za citiranje literature prema Vancouverskom sustavu, a u skladu s jedinstvenim preporukama Međunarodnog udruženja urednika medicinskih časopisa (International Committee of Medical Journal Editors - ICMJE).

  How to upset the statistical referee
  [Kako uzrujati statističkog recenzenta]
  Zanimljiv tekst prof. Martina Blanda o tome kako NE TREBA izvještavati rezultate statističke analize.

  Twenty Statistical Errors Even YOU Can Find in Biomedical Research Articles
  [20 statističkih pogrešaka koje čak i VI možete pronaći u biomedicinskim istraživačkim člancima]
  Izvrstan tekst prof. Toma Langa čiji naslov govori sam za sebe.
 

Ispitni rokovi

Predmet
Po završetku turnusa
Redoviti rokovi
Zimski
Ljetni
Jesenski
Istraživanje i metodologija istraživanja (Slavonski Brod)
04.02.2017.
18.02.2017.
04.03.2017.
10.06.2017.
08.07.2017.
09.09.2017.
23.09.2017.
Istraživanje i metodologija istraživanja (Osijek)
11.03.2017.
03.02.2017.
17.02.2017.
09.06.2017.
03.07.2017.
04.09.2017.
18.09.2017.
Created and maintained by: Vanna